วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ควรเลี้ยง ชูการ์ไกรเดอร์ กี่ตัวดี

advertisement


โดยทั่วไปแล้ว ชูการ์ไกรเดอร์ เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่เป็นกลุ่ม ชอบการมีสังคม ดังนั้นจึงควรเลี้ยง ชูการ์ไกรเดอร์ อย่างน้อยสองตัวขึ้นไปเนื่องจากการเลี้ยง ชูการ์ไกรเดอร์ สองตัวขึ้นไปนั้น จะช่วยเสริมสร้าง สุขภาพจิต และ สุขภาพกายของชูการ์ไกรเดอร์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้ เนื่องจาก ชูการ์ไกรเดอร์ ที่ถูกเลี้ยงตัวเดียวอาจจะเกิดอาการเหงาและเกิดความเครียดได้ คุณจึงต้องมีเวลาให้เค้ามากกว่าปกติ แตกต่างจาก ชูการ์ไกรเดอร์ ที่เลี้ยงรวมกัน หลายตัว ที่มักจะใ้ช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับฝูงมากกว่าที่จะมาสนใจอยู่กับเรา ดังนั้นความผูกพัน และความเชื่อใจก็จะแตกต่างกันไปด้วย

บทความที่ได้รับความนิยม