วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ควรรับลูก ชูการ์ไกรเดอร์ อายุเท่าใดมาเลี้ยง

advertisementลูกชูการ์ไกรเดอร์ ที่เหมาะสมนำมาเลี้ยง ต้องเป็น ลูกชูการ์ไกรเดอร์ ที่ใกล้จะหย่านมแล้วเท่านั้น  วิธีการเลือกเบื้องต้นให้ดูว่าลูก ชูการ์ไกรเดอร์ ตัวนั้นลืมตาแล้วหรือยัง และ มีขนที่หางและลำตัวเริ่มฟูและปุกปุยหรือไม่ลักษณะที่กล่าวมานั้น แสดงว่าลูก ชูการ์ไกรเดอร์ ตัวนั้น   มีอายุได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้ว และ เหมาะแก่การนำมาเลี้ยง อายุของลูก ชูการ์ไกรเดอร์ ที่นับหลังจากวันคลอด เป็นต้นมาจนครบ 2-3 เดือน ก็สามารถแยกลูก ชูการ์ไกรเดอร์ ออกจากแม่มาป้อนนมด้วยตัวเองได้แล้ว แต่ปัจจุบัน มีผู้ขายที่ที่นำ ลูกชูการ์ไกรเดอร์ ที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้มาขายอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกชูการ์ไกรเดอร์ ที่ยังไม่ครบ 2-3 เดือนมาขาย บางตัวก็เพิ่งจะลืมตาได้ไม่นาน เหตุผลที่ผู้ขายต้องการรีบร้อนขายลูก ชูการ์ไกรเดอร์ ออกนั้น เพื่อเป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู และ ความเสี่ยงต่อการที่ลูก ชูการ์ไกรเดอร์ อาจจะตายได้ให้กับผู้เลี้ยงต่อไป ดังนั้นเราจึงไม่ควรสนับสนุนร้านค้าที่เห็นแก่ได้พวกนี้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูก ชูการ์ไกรเดอร์ และ สังคมของคนเลี้ยง ชูการ์ไกรเดอร์อีกด้วย

บทความที่ได้รับความนิยม